Nakladatelství Hrana

Boleslav Keprt

Kolbenova 4

190 00 Praha 9

tel. 732 941 890; e-mail: hra-na@seznam.cz